Package Disabler screenshot 1
Package Disabler screenshot 2
Package Disabler screenshot 3
Package Disabler screenshot 4
Package Disabler screenshot 5
Package Disabler

Package Disabler

By policedeveloper

Category:Tools   |   Version:5.1   |   Updated:2016-04-21

Device : Pad or Phone

Description

***This application works only on Samsung devices ***
NO ROOTING REQUIRED
Package Disabler lets you disable any unwanted packages that come pre-installed/ installed with your phone. Simply one click on the package that you want to disable, will disable the package. Disabled application / package will not be uninstalled or updated using google play or any other means. So this app can be used for blocking apps (e.g. Parental Controls) or business use cases, you could even disable google play store etc… without rooting the phone. This app also provides password / uninstall protection to avoid misuse.
Package Disabler provides an export/ import functionality to backup all disabled packages on your external storage which you can restore at any time.
Remember, though: ALWAYS have a backup of your phone. Important features might break when disabling system apps.Using the exported package list you can swiftly get rid of all bloatware after installing a new ROM or Factory reset. When wiping your phone's data, you can export your package list to import it on your new ROM.Free version features

* Disabling and enabling any packages or apps unlimited
* One click bloatware removal
* Export your disabled list to the external storage to import them later
* Batch operation to enable all disabled packages
* Filter to show all disabled packages
* Uninstall / password protection
* Filter to show all installed apps
* Filter to show all system packages
* Quickly find apps using the search functionality
* Google cardboard on Gear VRNotes
* If you have issues uninstalling apps, try Settings –> Security –> Device administrators, uncheck "package disabler admin".
* Be aware that in order to update your version of Android, you might need all original apps in place. It is advised to always have a backup of disabled packages so you can restore them later.Disclaimer
* OSPolice development cannot be held responsible for any damage you may cause.
* Removing critical packages can cause your phone to malfunction. Be sure to ONLY delete apps you know for certain aren't needed
* Always have backups of your device.
* If you have any questions regarding using Package Disabler, you're advised to contact service@ospolice.com beforehand.
If you have any other suggestions, questions or issues, feel free to contact us and I'll do my best to respond asap. Please don't use reviews for complaints as we will be unable to respond to your issue.
if you need any customization to this app / consultancy to Samsung licensed APIs or any comments/ feedback please contact http://ospolice.com/For commercial use or mass deployment of this app, you could purchase app from http://www.ospolice.com/package-disabler/ or contact service@ospolice.com *** Deze applicatie werkt alleen op Samsung-apparaten ***
NO beworteling NODIG
Pakket Disabler kunt u alle ongewenste pakketten die vooraf geïnstalleerd / geïnstalleerd met de telefoon uit te schakelen. Gewoon een klik op het pakket dat u wilt uitschakelen, zal het pakket uit te schakelen. Gehandicapte application / pakket zal niet worden verwijderd of bijgewerkt met behulp van Google Play of andere middelen. Dus deze app kan worden gebruikt voor het blokkeren van apps (bijv. Parental Controls) of zakelijk gebruik cases, je kan zelfs uitschakelen Google Play store etc ... zonder wroeten de telefoon. Deze app biedt ook wachtwoordbeveiliging / uninstall om misbruik te voorkomen.
Package Disabler biedt een export / import functionaliteit om een ​​backup van alle gehandicapte pakketten op uw externe opslag die u kunt herstellen op elk gewenst moment.
Vergeet niet, hoewel: altijd een back-up van uw telefoon. Belangrijke kenmerken zou kunnen breken wanneer het uitschakelen van het systeem apps.Met behulp van de lijst geëxporteerde pakket kunt u snel te ontdoen van alle bloatware na het installeren van een nieuwe ROM of Factory reset. Bij het wissen van gegevens van uw telefoon, kunt u uw pakket te exporteren om het te importeren op uw nieuwe ROM. Gratis versie bevat
   
   * Uit- en inschakelen alle pakketten of apps unlimited
   * Een klik bloatware verwijderen
   * Exporteer uw gehandicapte lijst naar de externe opslag om ze later te importeren
   * Batch operatie om alle gehandicapte pakketten mogelijk te maken
   * Filter om alle gehandicapte pakketten tonen
   * Verwijderen / wachtwoordbeveiliging
   * Filter om alle geïnstalleerde apps te tonen
   * Filter om alle systeem pakketten tonen
   * Vind snel apps met behulp van de zoekfunctie
   * Google karton op Gear VR Toelichting
   * Als u problemen verwijderen van apps hebt, probeer Instellingen -> Beveiliging -> Device administrators, schakelt "package Disabler admin".
   * Wees ervan bewust dat met het oog op uw versie van Android te werken, zou je moet alle originele apps in plaats. Het is aangeraden om altijd een back-up van gehandicapte pakketten, zodat u ze later kunt herstellen. Disclaimer
   * OSPolice ontwikkeling kan niet verantwoordelijk voor eventuele schade die je kan veroorzaken worden gehouden.
   * Het verwijderen van kritische pakketten kunt uw telefoon beschadigd raken. Zorg ervoor dat u alleen apps die u zeker weet zijn niet nodig verwijderen
   * Altijd back-ups van uw apparaat.
   * Als u vragen heeft over het gebruik van de verpakking Disabler, bent u geadviseerd om vooraf contact service@ospolice.com.
Als u nog andere suggesties, vragen of problemen hebben, neem dan gerust contact met ons op en ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk te reageren. Gelieve geen reviews te gebruiken voor klachten als we niet in staat om te reageren op uw probleem zal zijn.
als u een aanpassing nodig hebt om deze app / consultancy aan Samsung een licentie-API's of eventuele opmerkingen / feedback kunt u contact opnemen http://ospolice.com/Voor commercieel gebruik of massa-implementatie van deze app, kunt u app te kopen van http://www.ospolice.com/package-disabler/ of contact service@ospolice.com

...More
Similar

All apps are shared and uploaded by our users,
Please contact us for any question!
User Agreement/DMCA ©2010-2017 vShare.com